Tipărește

Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate Ocupațională


UCM Reșița are implementat și operează un Sistem de management integrat calitate - mediu - sanatate si securitate ocupationala în conformitate cu cerințele referențialelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. Certificările Sistemului de Management al Calității, a Sistemului de Management de Mediu si a Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale sunt prezentate în continuare:

Certificarea Sistemului de Management al Calității, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008

Lloyd's Register Quality Assurance

Certificatul nr. 200999 - Sistemul de management al calității certificat de catre Lloyd's Register acoperă următoarele domenii de activitate:

  • Proiectare, fabricatie, instalare, service și reparații pentru motoare Diesel și părți ale acestora și componente.
  • Managementul Procesului de Proiectare și Dezvoltare, Producția (inclusiv piese schimb), Montajul, Service, și Reparații: Turbine hidraulice și instalații aferente, Instalații de vane hidraulice, Regulatoare și grupuri de ulei sub presiune, Generatoare și echipamente electrice, Motoare electrice, Echipamente hidromecanice și Compresoare de aer.
  • Proiectare, Dezvoltare, Producție Construcții/Confecții Metalice în Construcție Sudată.
  • Transport - manevră feroviară (logistică feroviară).
  • Distribuție de energie electrică.

Certificarea Sistemului de Management de Mediu, în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005

Lloyd's Register Quality Assurance

Certificatul nr. 6005022 - Sistemul de Management de Mediu certificat de către Lloyd's Register este aplicabil următorului domeniu de activitate:

  • Activități care includ și sunt asociate cu proiectarea, fabricația, instalarea, service și reparații (inclusiv piese schimb) pentru: turbine hidraulice și echipamente auxiliare, instalații de vane hidraulice, regulatoare și grupuri de ulei sub presiune, generatoare și echipamente electrice, motoare electrice, echipamente hidro-mecanice, compresoare de aer, motoare Diesel și componente ale acestora, construcții/confecții metalice în construcție sudată.
  • Distribuție de energie electrică.

Certificarea Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale, în conformitate cu SR OHSAS 18001:2008

Lloyd's Register Quality Assurance

Certificatul nr. 6007737 - Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale certificat de către Lloyd's Register este aplicabil următorului domeniu de activitate:

  • Activități care includ și sunt asociate cu proiectarea, fabricația, instalarea, service și reparații (inclusiv piese schimb) pentru: turbine hidraulice și echipamente auxiliare, instalații de vane hidraulice, regulatoare și grupuri de ulei sub presiune, generatoare și echipamente electrice, motoare electrice, echipamente hidro-mecanice, compresoare de aer, motoare Diesel și componente ale acestora
  • Construcții/confecții metalice în construcție sudată.
  • Distribuție de energie electrică.

Politica de Mediu

Declaratia Președintelui Director General - Politica de Mediu, vezi fisierul PDF.

Politica in domeniul sanatatii si securitatiii ocupationale

Declaratia Președintelui Director General - Politica in domeniul Sanatatii si Securitatii Ocupationale", vezi fisierul PDF.

Certificări de prestigiu

Federația Europeană de Sudură (EWF)

Certificat nr. 018 rev. 1/2008, conform EN ISO 3834-2, pentru executarea operațiunilor de sudare, lipire și tăiere a construcțiilor sudate, recipientelor sub presiune, echipamentelor hidroenergetice și motoarelor Diesel navale și feroviare.

SLV München

Certificat nr. 370/08/E/RO respectiv nr. 370/11/E/RO pentru executarea si calificarea structurilor din otel ale constructorului, in conformitate cu DIN 18800-7:2002-09, clasa E, și procedee de sudare: manual cu electrod învelit (111, E); metal activ gaz (135, tMAG, vMAG); în baie de zgură (121, UP); sudare cu sârmă tubulară în gaz protector (136, tMAG), sudura TIG (141, WIG).

Autoritatea Feroviară Română - AFER

Autorizație de Furnizor Feroviar Seria AF Nr.5532, pentru urmatoarele categorii de produse și/sau servicii feroviare critice: piese de schimb pentru motoare diesel de tracțiune feroviară și piese de schimb pentru boghiuri, locomotive diesel electrice și hidraulice.

Apr 27, 04 | 6:42 pm
trimite unui prieten